Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi tájékoztatás

Adatvédelmi tájékoztatás.

 

Tisztelt Partnerünk!

 

Ezúton tájékoztatjuk az alábbi jogszabályi változásról, amely Önt, mint partnerünket is érinti. 2018.05.25. napjától alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről. (GDPR)

A Trodimp 25 Webáruház Kft.  és szerződött Partnerei között fennálló szerződés teljesítése a fenti rendelet betartását teszi szükségessé.

 A szerződött Partner által a Trodimp 25 Webáruház Kft. részére továbbított természetes személyek személyes adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartás szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából az érintett hozzájárulása címén kezeli.

Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év.

A szerződő Partner törvényi feladata, hogy az érintettek személyes adatainak a Trodimp 25 Webáruház Kft. általi kezeléséről az érintetteket megfelelően tájékoztassa és azok jogalapjáról megfelelően gondoskodjon, az adatvédelmi és egyéb irányadó jogszabályok szerint, a Partner jogos érdekeinek figyelembevételével.

Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Trodimp 25 Webáruház Kft. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

Adatkezelés időtartama: a megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ezért ezekre a dokumentumokra 8 év.

Adatkezelő: Trodimp 25 Webáruház Kft.  1119 Bp., Borszék köz 1.

                     e-mail: info@trodimp.hu

 

Az adatkezelés célja: szerződések teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: a Partner részéről az adattovábbításokkal érintett személyekkel fennálló szerződéseiből vagy egyéb jogcímen keletkezett kötelezettségeinek teljesítéséhez és jogainak gyakorlásához fűződő jogos érdeke.

A kezelt adatok köre: a Partner által a Trodimp 25 Webáruház Kft. részére bocsátott, az érintettekre vonatkozó adatok.

Személyes adatok: az érintettekre vonatkozó név, beosztás, telefon, faxszám, e-mail cím.

Az érintettek jogai: az érintettek az adatkezeléssel összefüggésben megilleti,

az átlátható tájékoztatáshoz, engedélyezéshez, törléshez, helyesbítéshez, zárolásához, tiltakozáshoz,  és, jogorvoslathoz való jog, a Partner jogos érdekeinek figyelembevételével.

 

 

Budapest, 2023. 04. 25.

 

Trodimp 25 Webáruház Kft.

1119 Bp., Borszék köz 1.